Diplomutbildning i Professionell Coaching (ICF)

Godkänd för senare internationell ICF certifiering

Alltfler börjar upptäcka fördelarna med en grundlig utbildning i professionell coaching.

Oavsett om du vill utveckla dig själv, ditt coachande ledarskap, använda coachverktygen i ditt yrke och/eller privat liv eller arbeta som professionell coach.


Varför CoachCompanion?

Vårt utbildningskoncept är väl beprövat och utvecklat under många år. Samlad erfarenhet såväl nationellt men fr.a. internationellt har skapat det koncept vi har idag och som vi är mycket stolta över.

Sedan flera år är vi som ett av få coachföretag i Sverige och nu även i Finland ackrediterade av ICF att själva certifiera våra deltagare. Vi är mycket måna om att våra Diplomerade Coacher ska vara väl kvalitetssäkrade. Därför har vi idag strängare krav än tom ICF stipulerar. Det märks t.ex. i våra utbildningspaket där både mentorcoaching, muntlig och skriftlig feedback av senior coach fås vid varje närvarotillfälle samt en separat diplomeringsdag där varje deltagare ska klara godkänt för att få sitt diplom.


Syfte

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska kunna behärska de av ICF definierade 11 kärnkompetenser som professionell coaching bygger på. Utbildningen avslutas med en diplomeringsdag för kvalitetssäkring av våra professionella coacher.

För de som önskar går det sedan att antingen anmäla sig till fortbildning i det coachande ledarskapet eller gå mot internationell certifiering.


Målgrupp

En stor fördel som våra kursdeltagare uppskattar med våra utbildningar är att grupperna är så heterogena. Här finns VDn, konsulten, projektledaren, pedagogen, HR specialisten, terapeuten, personen som är intresserad av personlig utveckling för att nämna några. En del har sysslat med coaching tidigare utan att ha coachutbildning medan andra kommer från helt andra områden. Det skapar dynamik och stort erfarenhetsutbyte gruppdeltagarna emellan.

Alla har sina unika erfarenheter att dela med sig av. Även om det är en grundutbildning i professionell coaching är deltagarna oerhört kompetenta med stor livsvisdom och yrkeskunskap. Det tar vi tillvara i utbildningen och bygger coachkompetenserna vidare på var och ens unika plattform.

Innehåll

9 utbildningsdagar inkl. diplomeringsdag, 5 mentorcoach timmar med egen erfaren coach under utbildningstiden, kurslitteratur, för- och eftermiddagskaffe under utbildningsdagarna och handledning vid behov

Utbildare

Christine Suvanto

Professional Certified Coach (PCC),
Coach Trainer, NLP Master Practioner, SDI Coach

Pris

3.200€ inkl. moms för privatpersoner exkl moms för företag

Anmälningsavgift: 700€, Aktia FI65 4055 0011 2590 47, 300€ rabatt då anmälningsavgiften betalas senast 6 veckor före utbildningens start.

Möjlighet till delbetalning.

Inställd kurs Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om deltagarantalet blir för lågt. Personligt meddelande går till de anmälda i sådana fall.

Bindande anmälan

Uppge namn, epost, tel, faktureringsadress samt om du vill betala i en eller flera rater.

Kursdeltagarna antas i anmälningsordning.

Förfrågningar/Anmälan

info@coachcompanion.fi

Feedback på utbildningen

"Som pedagog och språklärare uppskattar jag väldigt mycket Christines klara, tydliga och varierande inlärningsmetoder. En perfekt kombination av utmaningar, fantastiska upplevelser, insikter och framför allt glädje!
Jag upplevde utbildningen som en välplanerad helhet som gjorde att man kunde känna sig trygg och säker i sin roll som blivande coach under hela den fantastiska resan fram till diplomeringen! Nu fortsätter resan och vi förändrar världen! "

- Harriet Lindberg-Saapunki, Director
"Utbildningn är den bästa jag gått i mitt vuxna liv."
- Theresa Sui, Project Manager

"Styrka, säkerhet, övnig ger färdighet."
- Mikael

"Insikt, trygghet, motivation. Känslan av att jag vill och kan så mycket mera."
- Sandra

"Man märker att Christine är kompetent och säker på sig själv och på sin profession. Det som ger henne "street cred"/pondus är att hon haft så många järn i elden innan hon blev coach. Det breddar och styrker utbildninegn, att hon jobbat både inom näringslivet och med barn och ungdomar. Att hon är mamma och hustru inger ännu mera förtroende"

"Lugn och harmonisk, kan sin sak. Ger utrymme där det behövs, men kan också "klämma" ..."

"Utbildaren är duktig, en av de bästa någonsin. Närvarande, varm, lugn, men med glimten i ögat."

"Coach Companions diplomutbildning gav mig redskap och en tydlig metodik."

"Coachingen har gett mig bra "verktyg" att klara av jobbet bättre. Verktyg menar jag det att det är ju frågan om en lång process sm jag själv måste gå igenom. Jag måste själv inse hur t ex stresset påverkar och göra någonting ifall det ökar för mycket. Det är ju frågan om mitt liv och min ork. Om jag klarar av jobbet bättre är det nyckel att bli bättre människa också utanför jobbet. Har lärt mig och lyssna båda "kropp och själ" bättre så att jag förstår att bromsa farten när det börjar gå för snabbt igen."

"Christine är en underbar person som genast inger en känsla av förtroende. Jag tror att även den blygaste av människor kan känna sig trygg och säker i hennes sällskap. Hon är otroligt uppmuntrande och pedagogisk. Många bra exempel från riktiga livet."

"När man ser ljuset tändas i ögonen på klienten och Aha-miner i ansiksuttrycket - ja då har världen igen blivit bättre med en uns mer glädje att spridas."