Det Coachande Ledarskapet

2 dagar

Många deltagare i diplomutbildningen vill använda coachingen i sin nuvarande yrkesroll och känner att de behöver fler verktyg. Det får de i denna fortbildning på två dagar. Här bygger vi vidare på den coach kunskap som deltagaren nu besitter och presenterar och tränar hur den kan kombineras med andra moment i de roller som är aktuella för deltagarna. Fortbildningen blir på så sätt mycket konkret och hands on.

Varför CoachCompanion?
Vår egen Propellermodell™ är en enkel och tydlig modell som beskriver hur coaching används i alla sammanhang där det inte enbart går att coacha.

Syfte
Syftet med dessa två dagar är att deltagaren ska få förståelse för hur coaching kan förenas med andra roller i en ledarposition, alt. specialist position, se nedan, samt träning i hur det kan ske i hans egen situation.

Målgrupp
Alla som har intresse av att använda coaching i situationer där det inte enbart går att coacha. Det kan vara en formell eller informell ledarroll, specialist roll, t.ex. rådgivare, eller som egenföretagare. Ledare är vi även som föräldrar och i våra egna liv. Att kunna leda sig själv är en förutsättning för att kunna leda andra.
Fortbildningen kräver diplomstatus från grundutbildningen, då dagarna innehåller mycket parvis coaching

Program Propellermodellen med rollerna chef, ledare och coach presenteras och tränas. Nödvändiga kompetenser och förutsättningar för det coachande ledarskapet gås igenom. Förmågan att kunna förena chef, ledare och coach i olika situationer tränas, t.ex. oplanerade samtal, svåra samtal, konflikter och gruppcoaching.

Vi kan också arrangera denna kurs på andra orter eller företagsinternt, ta kontakt så planerar vi tillsammans. Kursen kan också arrangeras på finska.


Utbildare

Christine Suvanto

Professional Certified Coach (PCC),
Coach Trainer, NLP Master Practioner, SDI Coach

Pris

Alumni 525 € exkl. moms

Övriga 790 € exkl. moms

Bindande anmälan
Uppge namn, faktureringsadress, epost och telefon.


Förfrågningar/Anmälan
info@coachcompanion.fi


Feedback

"Utbildningen gav en djupare insikt i ledarskap och hur man kan leda på ett effektivare sätt."

- Pontus Fröman, Technical Manager