CoachCompanions internationella Certifieringsprogram

För ACC och PCC nivå

Vill du ta din professionella coaching till nya nivåer och bli internationellt certifierad? Och samtidigt öka din
egen självinsikt och på djupet finna din egen kraft och potential?
Då är vårt certifieringsprogram helt rätt för dig. Under den här utbildningen fokuserar vi på ICF:s 11 kärnkompetenser och tar dem till en ännu djupare nivå än i Diplomutbildningen.

Varför CoachCompanion?
CoachCompanion är ett av få svenska och finländska coachföretag som fått förtroendet av ICF att själva internationellt certifiera våra deltagare på både ACC (Associated Certified Coach) resp. PCC (Professional Certified Coach). Vårt koncept har utvecklats under flera år och är väl beprövat.

Syfte
Intentionen är att utbilda dig till att bli en stjärna bland coacher. Och det oavsett om du väljer att använda din coaching som extern coach, i det coachande ledarskapet eller i helt andra sammanhang. Då vi själva är det viktigaste redskapet i coaching kommer stort fokus i utbildningen att ligga på personlig utveckling. Det i sin tur leder till ökad självinsikt och personlig mognad. Temat för hela programmet är Self Mastery.

Målgrupp
Diplomerade coacher (ICF ackrediterad) som vill bli ACC eller PCC certifierade alt. certifierade coacher som behöver behålla sin certifiering genom ett antal utbildningstimmar. Oavsett certifieringsnivå är det samma fortbildning. Det som skiljer ACC och PCC är antalet erforderliga klienttimmar - minst 100h för ACC och minst 500h / 750h för PCC.
Är det ett tag sedan du gick din diplomeringsutbildning eller gick du din ICF ackrediterade diplomeringsutbildning hos någon annan, börja då utbildningen med en brush up dag.

Program och tid
Under den här fortbildningen fokuserar vi på ICF:s 11 kärnkompetenser och tar dem till en ännu djupare nivå än i diplomutbildningen. Programmet genomförs under åtta fortbildningsdagar med en dag/månad.
Kontrollera datum och plats för nästa utbildning på www.coachcompanion.fi, Utbildningar


Programinnehåll
- 8 utbildningsdagar med 1 dag/månad

- 5 mentorcoach timmar

- För- och eftermiddagskaffe under utbildningsdagarna
- Handledning vid behov
- Deltagarna uppmuntras att coacha varandra parvis mellan utbildningsdagarna

Utbildare
Christine Suvanto
Professional Certified Coach (PCC),
Coach Trainer, NLP Master Practioner, SDI Coach


Pris
ACC 2.350€Alumni 2.150€

PCC 2.350€Alumni 2.150€
(inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag)


Kostnad tillkommer för examination som genomförs separat efter avslutade fortbildningsdagar. Ca 180€ ex moms för ACC certifiering samt ca 310€ ex moms för PCC certifiering. Godkänd sk ACTP sänds sedan in till ICF för registrering till en lägre kostnad. Delbetalning är möjlig. Vi förbehåller oss rätten att annullera utbildningen om deltagarantalet blir för lågt, anmälda informeras personligen.

Bindande anmälan
Uppge ditt namn, faktureringsadress, tel, epost samt bifoga ditt diplom över utförd ICF ackrediterad diplomutbildning.
Anmälningsavgift: 700€, Aktia FI65 4055 0011 2590 47

Förfrågningar/Anmälan
info@coachcompanion.fi


Feedback

"Utbildningen har gett ett stort kliv framåt mot en mognare och självständigare kvinna med en stark självkänsla"

- Ulrika

"En super inspirerande och tankeprovocerande utbildning. Otroligt givande. Klart koncept där klienten hr styrkorna och svaren."

"Tillit till mig själv, mod, och härliga nya vänner"

"Det finns inga misslyckanden, endast lärdomar"

"Utbildaren är rätt kvinna på rätt stol - spontan, glad, sporrande, utmanande, hjärtlig, hjälte."

"Utbildaren är en stark och positiv kvinna som tror stenhårt på sitt koncept. Man tvivlar inte en sekund på sitt val att fortsätta utbildiningen."