Bilder

Här hittar du bilder från olika diplomeringar och andra tillställningar.

Mera aktuella saker om oss hittar du på Facebook.

Scan Magazine july 2017 Spotlight on Executive Coaching in Finland

Västra Nyland 4.5.2016: Alla kan nå sin maximala potential

Coaching handlar för Christine Suvanto om att göra, handling är det som ger resultat. Det är som med bakning, man måste göra muffins för att få muffins. Det räcker inte med att läsa receptet.

– Många tror att man kommer hit för att prata och visst gör vi det ibland. Men det är du som kavlar upp ärmarna och bestämmer hur stora steg du är beredd att ta. Jag har inget trollspö, säger Christine Suvanto som startade företaget Positive Life Solutions för fyra år sedan.

Hon befann sig då i en livssituation där arbetet som HR vid Assistor Oy Ab kändes otillfredsställande. Från att ha arbetat med organisationsutveckling och välmående övergick plötsligt uppgifterna allt mera till att delta i samarbetsförhandlingar, att rasera det som tidigare byggts upp.

– Då sjunde ronden av samarbetsförhandlingar skulle börja blev det för mycket. De här människorna betydde så mycket för mig. Det var då en liten tanke började gro i mig att jag i stället skulle starta mitt eget företag.

I vårt västra grannland har begrepp som mental träning och coaching varit trendigt redan länge. På marknaden finns det utöver seriösa utövare också en mängd mindre seriösa kurser och yrkesutövare. Det har funnits allt från fiskdiskcoacher till nagelcoacher och Suvanto ville undvika att hamna i den genren.

– Det kändes väldigt viktigt att det jag erbjuder bottnar i något kvalitetssäkrat, att det inte är något flum.

För hennes del föll valet på International Coach Federation (ICF), som är världens största paraplyorganisation för yrkescoacher med över 20 000 medlemmar världen över. Coachcompanion är ett av de få utbildningsföretag i Finland som är ackrediterat av ICF att själv diplomera och certifiera coacher.

Lärdom inte misstag

I dag har Suvanto ensamrätt på Coachcompanion i Finland och det som startade med en kurs på tio personer, har i dag hunnit växa till sig till en skara på cirka 130 personer. Företaget har sitt huvudkontor i Hangö, men också ett litet kontor i Helsingfors.

Folk utbildar sig till coach av väldigt varierande orsaker.

– En del kommer för att de vill arbeta som professionella coacher, vissa önskar personlig utveckling och en del arbetar i förmansställning och behöver ett coachande förhållningssätt.

Suvanto säger att det under de senaste åren skett en stor förändring i hur finländare förhåller sig till kurser i personlig utveckling. I dag uppfattas det som populärt och något positivt. Tidigare har samhällsattityden mera varit att man ska klara sig själv, att ensam är stark.

Men att misslyckas är fortfarande något av tabu i det finländska samhället, rädslan att någon ska tycka att man inte duger som man är.

– Det bottnar givetvis i en dålig självkänsla. I min värld finns det inga misslyckanden, bara lärdomar. Om vi kan se misstag som erfarenhet för framtiden, kan vi vara snällare mot oss själva och våga mera.

Att se den stora gubben

I korthet går coaching ut på att se människor växa. Men Suvanto är noggrann med att betona att det inte handlar om att ”trixa” med hjärnan, att det varken är sjukvård eller terapi.

Hon skissar upp två streckgubbar på skrivtavlan, en liten och en stor. Hon pekar på den lilla och säger att många känner sig som den lilla människan, trots att det i varje människa finns så mycket outnyttjad kapacitet. Då vi i skolan ofta mäter intelligensnivån, ligger fokus här på vilken typ av intelligens någon har. Alla är intelligenta, det gäller bara att se hur.

– Alla kommer inte att bli Einsteins eller OS-medaljörer, men alla kan nå sin maximala potential.

Samma gäller för arbetsmarknaden.

– Om jag som chef inte ser den ”stora gubben”, din potential, då ska jag inte vara din chef.

Vägen inte målet

Ambitionen är att få varje klient att skissa fram en konkret målbild, också om vägen dit inte alltid går käpprakt. Men om man har klart för sig i vilken riktning man önskar gå, är man kanske villig att ta en litet svårare väg.

– Vi gör ju dagligen massor med val, både medvetet och omedvetet. Om målet är klart och tydligt fattar man per automatik de rätta besluten och energi frigörs till andra saker.

Suvanto berättar att det hänt att hon tillfrågats av otåliga klienter hur hen snabbare kan nå sitt mål.

– Om du tar längre steg kommer du snabbare till målet, om du tar snabbare steg kommer du fortare fram – och om du tar längre och snabbare steg går det ännu fortare. Det är viktigt att var och en själv avgör hurdana steg man är villig att ta. Men målet i sig är kanske inte alltid det viktigaste.

Vägen, färden mot målet har också en funktion. Ibland ändras målbilden under resans gång. I grunden handlar det om att vidga sin trygghets- och bekvämlighetszon.

– Alla vill vi vara friska. Men vad vill vi utöver det? Vad får dig att hoppa ur sängen på morgonen? Vad får det att kännas som att solen skiner, trots att den kanske ligger inbäddad i moln?

Till hösten planerar Suvanto starta upp ett välgörenhetsprogram med gratis coaching under namnet Barefoot coaching. Tanken är att behövande kan anhålla om fem gratis sessioner som erbjuds av en Coachcompanion-utbildad coach.

– Det kan vara pensionärer, elever, arbetslösa, ja nästan vem som helst. Vi vill verkligen dela med oss och vara med och göra skillnad, säger Suvanto.

https://www.vastranyland.fi/artikel/alla-kan-na-si...

Grattis till nya Diplomerade Coacher 3.2.2016

Grundkurs i Coaching 23-24.1.2016 i Hangö

Övningar

Övningar

Fikapaus

Stora funderingar

Aktivt lyssnande

Positivt lyssnande

CoachCompanion bookrelease: Min Resa

Lindah berätar

Nya utrymmen i Hangö, Bangatan 12-14

Grundkurs i Coaching 12-13.8.2015 i Helsingfors

Pararbete

Triad

Gruppen

Det Coachande Ledarskapet juni 2015 Hangö

Grundkurs i Coaching juni 2015 Hangö

Julmingel 2014

Diplomutbildning i Professionell Coaching 28.9.2014

Grundkurs i Professionell Coaching Hangö september 2014

Ivriga diskussioner, stora och små mål, insikter och funderingar...

Diplomutbildning i Professionell Coaching 10.3.2014

Julmingel 2013

Diplomutbildning i Professionell Coaching 7.10.2013

Diplomutbildning i Professionell Coaching 30.4.2013

CoachCompanion Finland uppstartarna Ússa och Christine