Vad är Coaching?

ICF:s definintion på coaching är

”Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.”

Coaching är ett kraftfullt verktyg i arbetet mellan människor, baserat på djup respekt för den förmåga och kunskap som finns inom varje individ. Coachingen är en positiv process som leder utvecklingen framåt mot uppsatta mål.

Coaching innebär att

 • Ta fram det bästa hos klienten
 • Frigöra klientens potential
 • Få klienten att finna sin egen drivkraft
 • Få klienten att finna sina egna lösningar

Coachprocessen bygger på:

 • Förtroende
 • Närhet
 • Direkt kommunikation
 • Partnerskap mellan coachen och klienten

Coaching, som är till för alla, är markant effektivitetshöjande och kostnadseffektivt.

All vår coaching bygger på ICF:s kärnkompetenser

 1. Etik och professionalitet
 2. Coachingöverenskommelse
 3. Förtroende och närhet
 4. Coachingnärvaro
 5. Aktivt lyssnande
 6. Kraftfulla frågor
 7. Direkt kommunikation
 8. Skapa medvetenhet
 9. Utforma handlingar
 10. Planera och sätta upp mål
 11. Framsteg och ansvarstagande

Klient

Klienten kan vara medarbetare, kunder, elever, föräldrar, intressenter, familj, vänner, du själv

CoachCompanion

Vi har fått förtroendet från ICF (International Coach Federation) att själv diplomera och certifiera coacher på ACC och PCC nivå sk ACTP (Approved Coach Training Program). Vi utvecklar personer och organisationer med coaching som främsta verktyg.

CoachCompanions utbildningar bygger på många års coacherfarenhet, både i Sverige och Finland. Och vi använder oss av våra egna unika modeller och koncept. Vi vet att professionell coaching gör skillnad och därför vill vi dela med oss av vår kunskap och erfarenhet till så många som möjligt.

Högsta kvalitetsnivå och seriositet tar våra kunder och kursdeltagare för givet. Vi är ett av Sveriges äldsta coachföretag och en av ytterst få svenska och finländska coachutbildare som fått förtroendet av ICF (International Coach Federation) att själva internationellt certifiera våra deltagare. Glädjande är att vi också uppskattas för vårt personliga engagemang och bemötande, liksom för vår inspirerande och tillåtande atmosfär.

Företaget är under stark utveckling både när det gäller nya koncept och tillväxt.

Vision

Vår vision är Coaching för alla. Vi vet vilken skillnad professionell coaching kan göra i människors och företags liv. Och inte bara det. Ett coachande förhållningssätt förbättrar kommunikationen, utvecklar relationer och främjar samarbetet. Vi brinner därför för att göra coachverktyg tillgängliga för så många som möjligt. Därför har vi utbildningar av olika slag och inriktning – allt från två dagars kurs som vänder sig till en bred publik till Det Coachande Ledarskapet.

Vår mission är ”Vi förändrar Världen”

Kan vi förändra en persons liv har vi förändrat den personens värld. Det i sin tur sprider sig som ringar på vattnet i den personens omgivning. Kan vi förändra två personers liv är det dubbelt upp. En del hisnar och tycker vår mission är att ta för stora ord i sin mun. Vi ser det i stället som att vi alla kan förändra världen till det bättre – här och nu - genom att göra medvetna val. Alla kan bidra på något sätt, vi bidrar med det vi tror på och det vi kan.

Vår värdegrund vilar på 3 P – vi är Personliga, Passionerade och Professionella

Oavsett vem du möter hos oss så möter du en person, inte bara en medarbetare med en viss titel. Vi vill leva som vi lär, i coaching handlar det om att finna det unika i varje enskild person. Det vill vi själva ta vara på hos våra medarbetare. Vi har alla passion för det vi gör, oavsett funktion. Det innebär, att vi brinner för det vi håller på med, vi älskar verkligen det vi gör. Det gör att vi har energi i det vi sysslar med och gör därför gärna också det lilla extra. Det här är en viktig drivkraft som vi värdesätter mycket högt.

Vi är professionella, dvs. vi kan det vi håller på med. Vi kvalitetssäkrar verksamheten kontinuerligt och arbetar hela tiden med utveckling och förbättring.

Vi utvecklar personer och organisationer med coaching som främsta verktyg

Idag har många företag adderat till coaching till sin övriga verksamhet. Vi sysslar enbart med professionell coaching. Det är mer än tillräckligt för oss.