Alla utbildningar

Grundkurs i coaching

Norrvalla svenska 16-17. 6.2017
Solvalla svenska 24-25.10.2017
Helsingfors finska 8-9.11.2017
Helsingfors finska 29-30. 1.2018
Helsingfors svenska 29-30. 1.2018
Norrvalla finska 6-7. 2.2018
Norrvalla svenska 8-9. 2.2018
Norrvalla svenska 17-18. 8.2018

Diplomutbildning till Professionell Coach (ICF)

Helsingfors - hösten 2017 - finska

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Diplomering
30-31.10.2017
30.11- 1.12.2017
10-11. 1.2018
14-15. 2.2018
7. 3.2018

Norrvalla - hösten 2017 - svenska

Modul 1 3-4.11.2017
Modul 2 3-4.12.2017
Modul 3 5-6. 1.2018
Modul 4 10-11. 2.2018
Diplomering 17. 3.2018
Helsingfors - hösten 2017 - svenska

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Diplomering
8-9.11.2017
12-13.12.2017
18-19. 1.2018
1-2. 2.2018
6. 3.2018

Solvalla - hösten 2017 - svenska

Modul 1 11-12.11.2017
Modul 2 9-10.12.2017
Modul 3 20-21. 1.2018
Modul 4 17-18. 2.2018
Diplomering 6. 3.2018
Helsingfors - våren 2018 - svenska

Modul 1 1-2. 3.2018
Modul 2 5-6. 4.2018
Modul 3 3-4. 5.2018
Modul 4 5-6. 6.2018
Diplomering 26. 6.2018
Helsingfors - våren 2018 - finska

Modul 1 5-6. 3.2018
Modul 2 9-10. 4.2018
Modul 3 7-8. 5.2018
Modul 4 12-13. 6.2018
Diplomering 28. 6.2018
Helsingfors - hösten 2018 - svenska

Modul 1 14-15. 9.2018
Modul 2 5-6.10.2018
Modul 3 16-17.11.2018
Modul 4 11-12. 1.2019
Diplomering 26. 1.2019

ACC och PCC Internationellt Certifieringsprogram (ICF)

Helsingfors - hösten 2017 - svenska

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
17. 8.2017
12. 9.2017
5.10.2017
7.11.2017
14.12.2017
17. 1.2018
13. 2.2018
14. 3.2018

Norrvalla - våren 2018 - svenska

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
18. 3.2018
15. 4.2018
17. 5.2018
10. 6.2018
16. 8.2018
16. 9.2018
7.10.2018
18.11.2018

Helsingfors - våren 2018 - finska

Dag 1 20. 3.2018
Dag 2 20. 4.2018
Dag 3 22. 5.2018
Dag 4 14. 6.2018
Dag 5 20. 8.2018
Dag 6 18. 9.2018
Dag 7 9.10.2018
Dag 8 20.11.2018

Det Coachande Ledarskapet
Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach

Helsingfors / Solvalla, svenska
Helsingfors, finska
Norrvalla, svenska


15-16. 3.2018
15-16. 3.2018
16-17. 4.2018

Gruppcoaching
Förkunskap: Diplomerad/Certifierad ICF Coach

Hangö eller Helsingfors