Coacha Grupper mot Mål och Resultat

Två dagars fortbildning för diplomerade/certifierade coacher

Förkunskaper? Diplomerad/certifierad ICF coach

För vem?
För dig som brinner för grupprocesser, oavsett om det är i affärsmässiga sammanhang eller privat/oavlönade uppdrag. Precis som med alla coachverktyg kan du använda det du lär dig dessa dagar i alla typer av grupper som strävar om ett gemensamt mål. Oavsett om du är professionell coach eller vill använda kunskapen i en coachande ledarroll eller mer generellt

Innehåll?

- Likheter och skillnader i att coacha individ och att coacha grupper.

- Coachens kontrakt med gruppen

- Gruppens eget kontrakt

- Att sätta mål

- Att utforma handlingar

- Att möta gruppen där den befinner sig, att förstå gruppers process men inte se den som en statisk modell

- Att möta individuella behov och använda dem för att coacha gruppen

- Att spegla gruppen

Fokus på kärnkompetenserna: coachöverenskommelse, förtroende och närhet, aktivt lyssnande, planera och sätta mål samt utforma handlingar.

group

Utbildare

Christine Suvanto

Professional Certified Coach (PCC),
Coach Trainer, NLP Master Practioner, SDI Coach

Pris

Alumni 525 € exkl. moms
Övriga 790 € exkl. moms


Bindande anmälan
Uppge namn, faktureringsadress, epost och telefon.


Förfrågningar/Anmälan
info@coachcompanion.fi


Feedback på utbildningen

Jätte-Jätte bra, konkretiska övningar!

Super-insikter!

Tack för inspiration och att få dörren öppnad till att coacha grupper